BLOGG

Women´s healing Online

Hello Friend, Warmly welcome to a healing place through guided meditations, remote healing & arts...

(connecting to your energy body via long-distance)


Blogginlägg


1. Psykometri.


1. Att leva här & nu.2. Energikroppen & chakrasystemet.


Jag har fått en del frågor om hur man kan utvecklas och öva sig i att läsa av energi.

Jag brukar nästan alltid säga - Meditation, komma i kontakt med sitt inre lugn för att höra ens högre jag. Men något mer konkret är ju faktiskt Psykometri, det var en av många saker vi gjorde i den ettåriga Medial coach kompetens utbildningen.


Psykometri

Psykometri kallas den teknik som man använder för att läsa av energier i olika föremål, som

berättar om föremålets historia men ofta också om föremålets ägare. Klassiska föremål att läsa av är

smycken såsom klockor, halsband, broscher och ringar, då det är väldigt personliga föremål som

ofta varit personen väldigt nära under en längre period av tid. Informationen får man ofta i form av

exempelvis bilder, ord och känslor.


Hur psykometri fungerar

Allt levande består av energi i form av vibrationer, och i denna energi finns bland annat information

från tidigare händelser lagrade. Vår aura är ett exempel på denna energi, där våra minnen, känslor,

tankar och upplevelser finns lagrade i olika energifält. När vi håller i ett föremål förs denna energi

över till föremålet, och finns sedan där tills föremålet blir renat från energier. Personer som har fötts

med eller tränat upp sin känslighet och förmåga att känna in energier kan sedan läsa av energin i

föremålet, och informationen förs då över i form av exempelvis bilder, symboler, känslor eller ord.

Personen som läser av föremålet kan då känna in olika händelser bakåt i tiden och ge en bild av vad

det var för person som ägde föremålet, och kan känna in energin från dåtid fram tills nutid. I vissa

fall sägs man även ha kunnat ge information om kommande händelser som ännu inte skett i

personens liv. Det är också möjligt att få information om händelser som har skett på platsen där

föremålet har funnits, då även den energin kan lagras i ett föremål om den är tillräckligt stark.

Vid psykometri arbetar man med sin intuition och sitt högre jag, inte med andevärlden. Om man

läser av ett föremål som tillhört en person som nu är avliden betyder inte det att man kan få kontakt

med den personen, utan att man endast kan läsa av de minnen som föremålet fångat upp av

personens energifält. Det går att läsa av energin från föremålen från både personer som gått över på

andra sidan och nu levande personer.


Hur man kan läsa av föremål

Att försöka läsa av föremål är ett väldigt bra sätt för att träna upp sin förmåga att känna in saker,

och framför allt att lära sig att kunna se skillnad på sina egna känslor och tankar och den energi som

till exempel föremål förmedlar. Detta är sedan till en stor hjälp om man till exempel vill försöka få

kontakt med andevärlden, och därför är psykometri också ofta ett första steg i mediala utbildningar

och kurser.

Innan man börjar med att läsa av ett föremål är det bra om man gör en kortare avslappningsövning

eller meditation, för att man ska komma ner i varv. Sedan kan man se till att sitta bekvämt och ta

några djupa andetag, och försöka att släppa de tankar och känslor som man har. Om man känner sig

stressad och har mycket i huvudet som man tänker på, kan det hjälpa att först skriva ner allt på ett

papper för att sedan lättare kunna släppa det för en stund. Sedan tar man föremålet som man vill

läsa av i sin hand, blundar om man vill, och försöker sedan känna in föremålets energier. Energierna

från föremålet överförs i form av känslor, ord eller bilder som man får till sig, och man kan berätta

högt vad man upplever under tiden som man gör avläsningen för att lättare komma in i ett flöde.

Om man vill kan man annars skriva ner det man upplevt direkt efter avläsningen, innan man hinner

glömma bort det eller lägger till egna tolkningar i efterhand som kanske inte stämmer överens med

det man upplevde i stunden.

Denna övning kan man göra hemma själv genom att arbeta med ett föremål som tillhör en annan

person, och det är då självklart en fördel om ägaren till föremålet sedan har möjlighet att berätta om

det man känt in är riktigt eller inte. Man kan tänka på att föremålet helst bara ska ha haft en ägare,

då man annars kan få in flera personers energier under samma avläsning vilket kan ge felaktiga och

förvirrande resultat.

Om man jobbar i grupp med träning i psykometri är ett exempel på en övning att var och en tar med

sig ett föremål hemifrån som tillhör en själv, som man sedan lägger i ett kuvert. Kuverten blandas

sedan och delas ut till var och en, och var och en försöker sedan känna in energierna i det föremål

man fått (utan att ta upp kuvertet) och berättar sedan om det man upplevt för gruppen. I slutet kan

man sedan berätta vem man tror att föremålet tillhör. Om man får till sig information som man tror

kan vara lite känslig, kan det vara bra att ta upp det enskilt med personen efteråt och inte dela det i

gruppen.


Att tänka på kring föremål och dess energier

Då alla föremål ta åt sig energi är det viktigt att tänka på vad man omger sig med för saker och hur

deras historia ser ut. Många har arvegods i sitt hem och bär kanske smycken som är ärvda, och man

kan då tänka på vem det är som tidigare har ägt smycket och hur den var som person och vad den

varit med om i livet. Om personen var mycket negativ och olycklig kan det vara en god idé att rena

föremålet innan man har det i sin närhet. Det kan också vara bra att rena föremål som man köper på

auktion eller loppis, där man inte vet något om föremålets historia. Risken är annars att det finns

negativa energier samlade i föremålet, som känsliga och intuitiva personer sedan kan känna av i sitt

hem utan att tänka på att det är föremålen som är orsaken.


Rena sina föremål

Det finns flera olika sätt att rena föremål på, och man kan välja det sätt som är bäst utifrån varje

enskilt föremål. Är det ett föremål som är mindre i storlek och inte gjort i metall kan man rena det

genom att lägga det i havssalt, antingen på eller i saltet. Man kan sedan be om att föremålet ska

renas, och sedan låta det ligga där under minst 24 timmar. Man bör vara noga med att kolla upp så

att föremålet verkligen tål saltet innan man lägger dit det. Är det ett föremål som är ömtåligt,

värdefullt eller som man är rädd om kan det vara bra att välja ett annat sätt att rena det på. Man kan

då ställa föremålet i fönstret i ljuset från fullmånen (eller utomhus om föremålet tål det), och låta det

ligga där under minst 24 timmar. Även solljus har en renande effekt, och används på samma sätt.

Att gräva ner föremål i jorden för att rena det är något som gjorts under lång tid, och det är också ett

effektivt sätt att rena föremål på. Om man inte vill gräva ner det i jorden utomhus går det bra att

gräva ner föremålet i en kruka med jord. Tyg eller kläder kan man rena genom att hänga dem ute i

vinden. Möbler går bra att rena genom att ställa en skål med havssalt på dem. Om föremålet tål

vatten och man vill rena det snabbt och enkelt kan man hålla det en stund under rinnande vatten,

dock är vattnet i en porlande bäck eller havsvatten mest effektivt.

Att vara och leva här och nu


Kanske kunde man säga att vi lever större delen av våra liv i våra egna huvuden. Vi är ständigt

upptagna med dåtid eller framtid, dagdrömmar, minnen, önskningar, planer, grubbel och oro.

En stor del av våra tankar är också värderande och jämförande – ofta i negativ bemärkelse, dvs

dömande. Vi dömer oss själva, och vi dömer andra. Vanan att ignorera det pågående ögonblicket till

förmån för de som redan passerat eller ännu inte inträffat, eller automatiska tanke- och

beteendemönster leder till brist på överblick och att man tenderar att gräva ner sig i djupa hjulspår

som är svåra att ta sig ur.

Medveten närvaro är en urgammal österländsk teknik som går ut på att öva sig i att vara medvetet

närvarande i nuet, istället för att hela tiden leva mitt i tankeströmmen av minnen och farhågor kring

framtiden – alla ”borden” och ”måsten” och alla tankar om vad andra kan tänkas om en. Det handlar

om att öva sig i att kunna sätta sig vid sidan av, ”på stranden”, av tankeströmmen – betrakta utan att

dras med. Att se det enkla (men svåra) – att tankar är just tankar och känslor just känslor och inget

man egentligen måste göra något av. I den här traditionen ser man på livet som en lång räcka av

ögonblick, ögonblick som man missar om man hela tiden är upptagen av grubbel och ältande av det

förgångna eller rädsla och förhoppningar inför framtiden. Om man ständigt bortser från det pågående

ögonblicket finns det risk för att man missar en stor del av livet – det som pågår just här, just nu.


Att hejda sig


Ett sätt att hejda sig i allt görande, oroande och planerande och för ett ögonblick gå över från att ”vara

på väg” till att ”bara vara”. Betrakta stilla just detta ögonblick utan på något sätt föröka förändra det.

Vad händer? Vad känner du? Vad hör du? Om man krymper sitt ”tidsfönster” till att bara vara ”här

och nu” tenderar varje ögonblick att vara uthärdligt – ett ögonblick i taget. Även för den som i övrigt

lider och befinner sig i en svår situation.

Pröva: hejda dig, slå dig ner och följ med i din andning då och då under dagens lopp. Ta fem minuter

eller bara fem sekunder. Unna dig att bara följa din andning – andetag för andetag låt allt annat vara

som det är. Låt tankarna komma och gå som molnen på himlen utan att fästa dig vid dem eller

reagera på dem. Fortsätt att följa din andning och låta allting vara som det är.

Att observera utan att värdera och döma (sig själv eller andra)

Att observera sina tankar, känslor och reaktioner utan att värdera , döma eller jämföra är befriande

och vitaliserande. Pröva: Observera dina tankar, lägg märke till vad du tänker – vilka tankar är

värderande och dömande? Försök sedan registrera tankar och företeelser utan att värdera. Bry dig

inte om vad som är ”bra” eller ”dåligt”, ”förskräckligt”, eller ”underbart”, hur något ”borde vara”

eller ”inte borde vara”. När du kommer på dig själv med att ändå värdera – döm inte ditt värderande.


Att acceptera


Bästa sättet att komma en bit på vägen när man övar sin medvetenhet är att sluta upp och att försöka

komma någonstans överhuvudtaget. Att acceptera att saker och ting är som de är just nu och att man

kan låta dem vara som de är. Övergå från ”strävande och kamp” till ”varande och upplevande”. Tänk

på dig själv som din egen bästa vän – ha acceptans och respekt med dig själv.


Att släppa taget


Alla har vi tankar , föreställningar, orosmoment som är mera centrala – sånt som vi ideligen hänger

upp oss på. Att släppa taget om sådant är ofta en väldig lättnad och befrielse.

Pröva: Föreställ dig att dessa tankar är en sak du håller i din hand, föreställ dig att du helt enkelt

öppnar handen och släpper taget...


Att ha tålamod och tillit


Tålamod är något man odlar. När man inte försöker komma någonstans för ögonblicket är tålamodet

redan där. Tålamod är att bära med sig insikten av att saker och ting utvecklas i sin egen takt.

Årstiderna kan inte påskyndas – när våren kommer spirar gräset av sig självt. Att äkta och envetet

sträva – kan bli riktigt plågsamt. Både för en själv och andra. När en släpper taget och har tålamod

brukar saker och ting ge sig av sig självt.


Stillhetsmeditation

Tankar som snurrar? Tankeslingor som påbörjas men inte avslutas? Och bara går

runt. . . Runt? Denna meditation kan du även göra vid sovdags om du har mycket

tankar när du ligger i sängen. Tankarna kan ställa till mycket, att vi befinner oss i det

förflutna eller i framtiden då vi inte är här och nu, och vi kan lätt reagera på tidigare

mönster som inte gynnar oss längre.

Sitt bekvämt, lotus eller vanligt, eller på en stol med fötterna emot golvet. Hur du än

väljer att sitta ska det kännas bekvämt.

Om du vill kan du sätta ett alarm så du inte blir lockad av att titta på klockan. Det sägs

att 20 min är det bästa, men endast 7 minuter ger effekt.

Börja med den tid du har.


Säg till dig själv: Jag släpper taget om förväntningar och rädslor inför framtiden, jag

släpper taget om tankar och känslor från det förflutna. Jag är _här och nu_.


Om du sitter ner, känn tyngden emot kroppen, scanna igenom / uppmärksamma

kroppen del för del, slappna av, del för del... Andas in ljus del för del. Andas in värme

och kärlek. . . Andas ut allting annat . . .


Andas in och räkna till tre, andas ut och räkna till fem.

Gör detta tills du känner dig avslappnad och har en jämn andning som kommer av sig

själv.


Om du vill kan du även fokusera på ett objekt som tex ett ljus under tiden.

Om tankar kommer och stör, gå tillbaka till fokus på andningen, fokusera på

andningen och på att räkna~ andas in ~ 1, 2, 3 . . . Andas ut 1, 2, 3, 4, 5 ...... Långt

djupt ner i magen. Känner hur avslappningen sprider sig i din kropp. Dina tankar

saktas ner.


Genom att göra denna, gärna varje dag, övar du upp din närvaro, i den kommer du i

kontakt med ditt sanna jag som existerar utanför din personlighet, dina tankar och dina

känslor. Och där finns obegränsad frid och livskraft. Ju mer du mediterar ju mer lugn

kommer du känna i vardagen. Bli mindre reaktiv, inte svepas med i andras stress lika

lätt. Vara mer centrerad.


Om det bubblar upp känslor som du har svårt att släppa föreställ dig under

meditationsstunden...

– Andas in och på utandningen föreställer du dig att dessa känslor går som

rinnande vatten genom hela kroppen, ner genom hela kroppen och ut genom dina

fötter.

Home

BLOGG

Women´s healing Online

Hello Friend, Warmly welcome to a healing place through guided meditations, remote healing & arts...

(connecting to your energy body via long-distance)
MEDITATION SHOP

SELF-LOVE 


SHOPEnergikroppen & chakrasystemet

Redan för tusentals år sedan kände man till att kroppen har energicentra och

meridianer (linjer) för energiflödet. Enligt traditionell kinesisk medicin (TKM)

strömmar qi (livsenergin) genom de tolv meridianerna, qi-ledningarna. Dessa förgrenar

sig sedan ut till kroppens alla delar i minst 10 000 energimeridianer, inklusive blodkärl.

Den kinesiska och tibetanska medicinen anser att sjukdom beror på att någon eller

några av qikanalerna är blockerade. - Då når den vitala kraften inte ut till den sjuka

kroppsdelen, precis som när en ledning brister och det blir strömavbrott.

Tarmen är en av de tolv stora meridianerna och förstoppning hämmar livsenergins

flöde.


Blockeringar hävs med hjälp av bland annat healing, andningsövningar, qigong eller

koständring. Hålla dem i balans genom att meditera. Ljudning /toning, en viss ton som

korresponderar med chakrat sjungs/tonas. Visualisering. Yoga. Naturen. Mm. (Om du

vill ha ett yogahäfte med enkel yoga be mig om detta vid bokning av session eller meditation). Det skickas via mejl. )


Acceptera våra känslor – skapa harmoniska relationer. När vi förnekar eller undviker

vad vi egentligen känner skapas obalans även i chakrasystemet. Genom att se, acceptera

och ge oss själva utrymme att känna det vi känner frigörs energin i chakrasystemet så att

dessa kan flöda som de ska.

Det finns många sätt att aktivt stimulera våra chakras att vara i balans, läs mer om chakras här