BLOGG

Women´s healing Online

Hello Friend, Warmly welcome to a healing place through arts, remote healing, meditations and more...

(connecting to your energy body via long-distance)

A psychic healer has the ability to locate energy blockages.

Erika is a 37 years old psychic healer, mother & wife living in Sweden, she has lived in Ireland where she facilitated spiritual healing and MamaBabyBliss massage/ worked with her business HealingYou Where She also ended up in radio.  Ireland will always have a very special place in Erika's heart.

There are many physical, emotional, and spiritual conditions that may benefit from Remote Spiritual Healing Sessions.

Chakras

För att  förvandla oss själva till de kraftfulla personer som vi i själva verket är, behöver vi lägga ner tid och omsorg på vår personliga energi.

Vi kan aktivt vara med och rena vår energikropp.

För att kunna göra det, behöver vi veta vad energikroppen är för någonting.

Enligt den magiska läran finns det i kroppen sju stora energihjul som på ett ungefär överensstämmer med kroppens olika körtlar, och andra lite mindre hjul som är placerade lite varstans i kroppen.

Dessa energicentra kallas för chakras, och är osynliga för blotta ögat förstås. I dessa hjul lagras alla våra erfarenheter, glädje såväl som smärta, från detta liv, såväl som tidigare liv. 

när vi ser ett litet barn, ser vi hur livligt och tillsynes outtröttligt detta barn rör sig.

Livsenergin strömar fritt genom de stora chakrahjulen. Ju mindre barnet är, ju mer energi verkar hon ha, desto mer strålar det omkring henne. Efterhand som den lilla växer upp, utsätts det strålande barnet för kränkningar av olika slag. Varje förolämpning, varje sarkasm, varje grymhet sätter sig som en klump i något av chakrahjulen. 

Energin blir allt trögare eftersom barnet växer upp, undan för undan förlamas hennes kreativitet, handlingskraft och initiativförmåga. Människan blir tröttare och tröttare, och stelare och stelare. 

Vi kan jämföra detta med blodets väg genom kroppen, och så småningom blodpropp och liknande sjukdomstillstånd.

Med kunskap om de olika chakras får varje enskild människa en möjlighet att dels ta ansvar för, och dels börja arbetet med att rensa upp i sin egen energikropp. Häxan/trollkvinnan gör snabbt olika chakrarengöringar till en så gott som daglig vana. Det är som med tandtråd, har man en gång börjat, så står man inte ut med att vara utan, trots att man har levt utan tidigare, utan problem. Men har man en gång börjat , som sagt, så är inte enbart tandborstningen tillfredställande längre som rengöring...


Källa: Rosie Björkman


Barndomens gåta av maria montessori: Hon säger i sin bok, att varje barn är ett jesusbarn, Och om man avvisar en gråtande fyraåring (eller vilken ålder som helst, för övrigt) som vill kliva ner i ens säng klockan fyra på morgonen, då är det jesus själv man säger nej till.

Varje sarkasm, varje kränkning av ett barn, och det är i krisussjälen, det alltigenom kärleksfulla självet som man i realiteten kränker. 

varje chakra beskriver en särskild begåvning eller förmåga. 


Chakras är uråldriga system som har blivit vördade och studerade  i tusentals år.


Chakras är energicenter av spirituell kraft som är överföringspunkter för våra tankar, känslor och specifika funktioner av våra organ.


Ordet chakra är ett sanskrit ord som betyder hjul, och betecknar rörelse.


Den finns 7 större chakras som är anslutna med olika delar av kroppen, skeden av livet och ett brett sortiment av fysiska och spirituella funktioner.

Dina chakras styr över olika element som visar sig i kropp och funktionalitet och resultaten som vi ser i vår materiella värld.


Först har vi 

Rot/Baschakrat - som står för överlevnadsinstinkter, att höra till, vår miljö och vår kropp.

(Beläget vi ländryggen) "Jag har"


Sacralchakrat - relationer, sensualitet, upplevelsen av njutning. Vår inre gudinna, vår femininitet - kreativitet - intuition - allt du behöver veta hittar du här. 

(navelområdet) "Jag känner"


Solar plexus chakrat: Manifestation, personlig kraft, och center av glädje.

(Solarplexus/övre magområde) "Jag kan"


Hjärtchakrat: Relationen med dig själv och andra, att kunna ge och kunna ta emot.

(Bröstområde) "Jag älskar"


Halschakrat: Kommunikation och kreativitet.

(Halsområde) "Jag talar"


Tredje ögat/ pannchakrat: Intuition och framsynthet

(Mitten av pannan) "Jag ser"


Kronchakrat: Spiritualitet, connection & syfte. 

(Strax ovan hjässan) "jag vet" och "Jag är"

Det finns flera olika sätt att arbeta med blockeringar i sina chakras. Ett är healing och ett annat är chakra guidance med mantra och övningar/reflektioner och vilka känslor som blockerar dina chakras - känslor som du kan arbeta med - för att balansera sina chakra

Divine feminine/ healing the feminine 


chakrareading klicka här