Women´s healing Online

Chakras

Chakras är uråldriga system som har blivit vördade och studerade  i tusentals år.


Chakras är energicenter av spirituell kraft som är överföringspunkter för våra tankar, känslor och specifika funktioner av våra organ.


Ordet chakra är ett sanskrit ord som betyder hjul, och betecknar rörelse.


Den finns 7 större chakras som är anslutna med olika delar av kroppen, skeden av livet och ett brett sortiment av fysiska och spirituella funktioner.

Dina chakras styr över olika element som visar sig i kropp och funktionalitet och resultaten som vi ser i vår materiella värld.


Först har vi 

Rot/Baschakrat - som står för överlevnadsinstinkter, att höra till, vår miljö och vår kropp.

(Beläget vi ländryggen)


Sacralchakrat - relationer, sensualitet, upplevelsen av njutning. Vår inre gudinna, vår femininitet - kreativitet - intuition - allt du behöver veta hittar du här. 

(navelområdet)


Solar plexus chakrat: Manifestation, personlig kraft, och center av glädje.

(Solarplexus/övre magområde)


Hjärtchakrat: Relationen med dig själv och andra, att kunna ge och kunna ta emot.

(Bröstområde)


Halschakrat: Kommunikation och kreativitet.

(Halsområde)


Tredje ögat/ pannchakrat: Intuition och framsynthet

(Mitten av pannan)


Kronchakrat: Spiritualitet, connection & syfte. 

(Strax ovan hjässan)

Det finns flera olika sätt att arbeta med blocckeringar i sina chakras. Ett är healing och ett annat är chakra guidance med mantra och övningar/reflektioner och vilka känslor som blockerar dina chakras - känslor som du kan arbeta med - för att balansera sina chakra

Divine feminine/ healing the feminine 


chakrareading klicka här