WellnessMamaCare

Women's healing - 

ONLINE

Spirituell healing

Spiritual remote healing abroad

Art Life coaching

Meditation

Radical Self-Love

Den här övningen kan du lyssna på själv eller med dina barn för att visar hur tankarna vi har kan resultera i en direkt respons i kroppen. 

Din kropp kan inte skilja på fantasi & verklighet. 


Citronövning