English - click here

Women’s Healing

~Release & let go ~ 


- Blockeringar & energisensitivitet - 


En del människor har ett naturligt skydd och andra har en benägenhet att ta på sig andras emotioner. Det elektromagnetiska fältet omkring oss, (auran) kan påverkas av andras tankar. Om det händer dras vi bort från vårt eget centrum, och våra egna känslor. Det betyder att vi kan känna oss dränerade, irriterade, dåliga, eller deprimerade. Vi tar alltså på oss känslor och stämningar som inte är våra egna...


Självkärlekstips

Läcker du energi? Sluta ta ansvar överallt


Var i din kropp


Jorda dig själv


Skapa en "sacred time" under dagen, skapa stillhet en speciell tid under dagen


Sätt en intention för dagen


Ge inte i väg din energi/ intention


A n d a s


Du behöver inte stänga av, du behöver vara sann


Återhämtning


Hela dina inre sår


Tillåt dig att känna


Var sann mot dig själv och andra i varje stund, så att du inte läcker energi. Inte säga ja & mena nej, säga nej & mena ja.


Lugna ner dig, så att du kan känna vad som är du och din egen energi och inte.


Arbeta med din inre kritiker


Tillgodose dina behov


Låt din feminina energi flödaMänniskans aura (kraftfält, bioenergifält, elektromagnetiska fält) sträcker sig 7 meter utanför kroppen och är vetenskapligt bevisad.

Allt som lever pulserar av energi och all denna energi innehåller information--

--alltså, innehåller din aura, - information!


Vi står i ständig kommunikation med allt omkring oss genom detta system (auran), som är ett slags medveten elektricitet som står i ständig kontakt med andra människors kroppar och därför både sänder ut och tar emot budskap.


I auran finns positiva och negativa minnen och upplevelser lagrade för oss alla!


Har man jobbiga minnen man har svårt att släppa taget om, eller som lett till spänningar – kan man alltså arbeta med dem genom att släppa taget om blockeringar i vår aura (genom till exempel healing), - & bli fri från de jobbiga minnena (trauma) etcetera, genom att omvandla minnets energi.


Hela vår kropp består av energibanor

När vi är med om saker som vi har svårt att släppa taget om, -- kan du tänka dig som, att dessa energibanor bildar en knut-- knuten i sig kan leda till fysisk och själsligt obehag. – Man kan alltså arbeta med denna knut för att lösa upp energin så att den igen kan flöda fritt & du kan släppa spänningar & obehag - & få release --


Det är auran som intuitiva människor uppfattar & kan ibland känna av budskap härifrån.

Det är något som sker när vår egen aura blir genomträngd av en annan persons energi, om vi saknar skydd. Vi kan också attrahera det vi har i vår egen aura. Det kan vara allt ifrån förträngningar, blockeringar och ångest, till kvaliteter och kärlek. Därför är det bra att arbeta med oss själva, och genom att tex släppa på blockeringar kan vi ändra vår elektromagnetiska vibration till en högre nivå än den emotionella. Beskydd är också öppenhet, när man stänger av för andra blir energin "tunn" och man är oskyddad--


--Beskydd kan nås på flera sätt: 

Uttryck och öppenhet, att vara sann mot dig själv och andra i varje stund. 

Att tillgodose dina behov och acceptera dig för dina behov. 

Sätt dina gränser. 

Självutveckling med frigörande av blockeringar och ångest - ett starkt eteriskt energifält t.ex. genom ärlighet, att vara närvarande. Meditation och integritet. 

Det är ingen annan som kan bestämma hur du ska leva ditt liv, det är du som vet hur du känner harmoni och glädje.

 Jobba med rädslor och blockeringar, när rädslor försvinner ur systemet höjs energin och du blir inte påverkad på samma sätt. 

Ha respekt och kärlek till dig själv så kommer du snart märka att omgivningen förstår och respekterar -- och ni kan nu mötas på en mer sann nivå.

Acceptera dig själv helt och fullt ut-- När du har helat dina sår inombords, frigjort dig från mindre upplysta föreställningar, programmeringar etc. och släppt rädslan till en högre grad, så kommer din frekvens att vara på en högre nivå. Och då när det är din nya verklighet kommer det med lägre frekvens inte interagera med dig på samma sätt.


Det finns ett undantag om du arbetar med energi / healing. Om du har ett känslomässigt band till någon, om du t.ex. ger energihealing till någon du älskar väldigt mycket. Så finns en risk att undermedvetet ta på dig något som de släpper under sessionen. Ex; om de har en stor rädsla inför något, och du vill av hela ditt hjärta rädda dem, så kommer du att vara vidöppen, genom din kärlek, till vad som helst de kanske släpper. Det är därför det angivs att terapeuter borde undvika att arbeta med närmaste familj och vänner.


Öppenhet och uttryck verkar annorlunda på energierna, då roterar centren och strömmar bättre. Och det medför att energimässiga skyddslagret blir kraftigare och vi uppnår ett verkligt skydd. Via öppenhet kan vi absorbera andras emotioner och t.ex. undvika att bli sårade eller irriterade. Om vi kan acceptera, att någon blir arg, att vi inte själva blir emotionella, förflyttar sig vår emotionella energi upp till hjärtplanet, i hjärtat sker en förvandling av den emotionella energin och då kan man ge något tillbaka till den andre som är mer användbart än vrede. Omvandlingen är alltså en rörelse av emotionell energi. Omvandlingen är förvandling av emotionell energi till hjärtenergi.

Observera dina emotioner. Observera dina emotioner med humor och kärlek, så kommer de att lugna sig. Betrakta emotionen och förlåt den.


Kanske känner du dig omgiven av negativa synsätt, händelser, människor etc. Vi kan inte tvinga andra att ändra sig, men vi kan förhindra att bli påverkade av dessa energier och känslor. Och glöm inte att det är DU som får bestämma hur DU vill leva ditt liv. Du empath eller ”klarkännande” känner oftast energin av människor, platser med mera, eftersom allt är energi…

Börja med att lägga märke till hur du mår på olika platser och vad du mår bra av, acceptera dig helt och fullt ut och KÄNN var och vad du mår bra av… Följ den känslan och det behovet du har...

Börja vara sann mot dig själv och ge dig det som du mår bra av… Genom att fokusera på ljus och kärlek inspirerar du likasinnade att göra dig sällskap. Låga energier av tävlan, ilska, etc. leder bara till en tung väg.