Spiritual distance healing - English - click here

Women’s healing 

Spirituell Energi Healing Coach -


för att släppa taget om stress & blockeringar

- för din release!


Distanshealing

Guidning 

Tankar som snurrar? Vill få release av stress?

Tankar som snurrar? & vill veta vad du kan fokusera på nu & framåt?

Skriftlig 1 eller 3 kortsguidning via mejl + valfri Audio meditation

Välj din meditation här

Jag öppnar upp för mitt supermedvetna / intuitionen & drar kort;

Skriftlig guidning via mejl

 1 kort; 99:- (fokus nu)

3 kort; 199:-  (fokus nu & framåt) 


Du kan även boka en ”love guidning” ~ behöver en hint i ditt kärleksliv? Helande steg att ta? Personlig utveckling att lära? Behov av kontinuerligt stöd & pepp i kärlek ❤️

Mini ängla love guidning ~ 3 änglakort i kärlek 

Julerbjudande endast 99:-på din fråga eller allmänt

 skriftlig guidning via mejl.


Tarot ~

Korten kan användas i ett terapeutiskt syfte, som hjälpmedel när man behöver se sitt liv och det som händer i och omkring en med distans & klarseende.

Med kortens hjälp är det möjligt att öva upp framförhållning inför sin framtid..


En jämförelse; Vi tittar på väderleksrapporten och får reda på att det ska bli regn eller åska, då kan vi t.ex. planera om.

Tarot fungerar på ett liknande sätt, som en Energiprognos. Tornet t.ex. fungerar som stormvarning, en röd flagg. Eremiten betyder att man ska dra sig inåt, söka i sitt egna inre. Solen betyder att ta ledning, osv.

Ingen människa behöver gå som ett viljelöst blint offer in i en framtid som är förutbestämt av något diffust öde.


Det finns ingen anledning att gå på samma smäll för 9:e gången.

Varje människa har möjligheten att välja sitt personliga tillvägagångssätt. Genom att konsultera korten kan vi få tips & inspiration från vår egen fantasiförmåga, så vi kan göra bästa möjliga val, som bidrar med mest healing i nuet för alla inblandade parter.


~ Nuet skapat framtiden ~


Paradoxalt nog finns det vissa krafter vi däremot inte kan påverka. Som individer ingår vi också i ett kollektivt medvetande, ett kollektivt karma.

Samtidigt så kan vi ändå påverka till viss del, genom att välja en livsbejakande & tillitsfull attityd.

Jag är utbildad medial coach och spirituell healer via Lovisa månson, (samt i kropp & själ & kost vilket gör att jag enkelt kan se helhetsbilden) -- jag öppnar vid en session upp som i meditation kan man säga, för att öppna upp kontakten med mitt supermedvetna, --för att vara en kanal för den helande källan och spirit.

Meditation för release & personlig utveckling


Audiomeditationer för release & personlig utveckling --

Genom audiomeditationerna hos mig arbetar vi med vårt undermedvetna ihop med spirit och kan därav släppa taget om stress & blockeringar, och låsa upp nycklarna inom dig, -- lossa på stagnerad energi -- för att du ska släppa blockerad energi -- & nå dina mål, hälsa, harmoni & drömmar.


Regelbunden meditation ansluter dig med högre krafter & låser upp möjligheter för dig.


Inom dig har du en källa av energi att fylla på med, nyckeln är att låsa upp de energiblockeringar som hindrar källan att flöda!

Meditation har hjälp mig genom de flesta utmaningar i livet och jag älskar meditation, att arbeta med det undermedvetna

 ihop med spirit kan försätta berg! 


-- skriv till Erika--


Boka