coaching karlstad, healing, divine feminine, empath

WellnessMamaCare


E N G L I S H 


c l i c k   h e r e  

Lyssna & lär mer om meditation - klicka här

EMPATH, E-KURS, MEDITATION, HSP

Lektion 1. 

Om att vara mottaglig för energier, hur?

Samt lite om ”högkänslighet”.

En del människor har ett naturligt skydd och andra har en benägenhet att ta på

sig andras emotioner.


Det elektromagnetiska fältet omkring oss, (auran) kan påverkas av andras

tankar. Om det händer dras vi bort från vårt eget centrum, och våra egna

känslor. Det betyder att vi kan känna oss dränerade, irriterade, dåliga, eller

deprimerade. Vi tar alltså på oss känslor och stämningar som inte är våra egna.

Människans aura (kraftfält, bioenergifält, elektromagnetiska fält) sträcker sig 7

meter utanför kroppen och är vetenskapligt bevisad.


Allt som lever pulserar av energi och all denna energi innehåller information.


Vi står i ständig kommunikation med allt omkring oss genom detta system, som

är ett slags medveten elektricitet som står i ständig kontakt med andra

människors kroppar och därför både sänder ut och tar emot budskap.


I auran finns positiva och negativa minnen och upplevelser lagrade. Och man

kan bli fri från de jobbiga minnena (trauma) etc. genom att omvandla minnets

energi.(Blockeringar kan lösas upp genom bland annat healing). Det är dessa

budskap i och från kraftfältet som intuitiva människor uppfattar.

Det är något som sker när vår egen aura blir genomträngd av en annan

persons energi, om vi saknar skydd. Vi kan också attrahera det vi har i vår egen

aura. Det kan vara allt ifrån förträngningar,blockeringar och ångest, till

kvaliteter och kärlek. Därför är det bra att arbeta med oss själva, och genom

att t.ex. släppa på blockeringar kan vi ändra vår elektromagnetiska vibration till

en högre nivå än den emotionella. Det är mycket svårare för andra att tränga

igenom vårt energifält ifrån en lägre nivå.


Så hela därmed dina blockeringar och var sann mot dig själv & dina behov, acceptera dig själv & dina behov, - därav höjer du också din frekvens.


Ju mer vi kan släppa ångest och blockeringar, desto mer skyddade är vi mot

andras emotioner.


Beskydd är också öppenhet, när man stänger av för andra blir energin "tunn"

och man är oskyddad. Beskydd kan nås på flera sätt: Uttryck och öppenhet,

självutveckling med frigörande av blockeringar och ångest - ett starkt eteriskt

energifält t.ex. genom ärlighet, att vara närvarande. Meditation och integritet.

_Sätt gränser _ och tillgodose dina behov.


Det är ingen annan som kan bestämma hur du ska leva ditt liv, det är du som

vet hur du känner harmoni och glädje.


Jobba med rädslor och blockeringar, när rädslor försvinner ur systemet höjs

energin och du blir inte påverkad på samma sätt.

Ha respekt och kärlek till dig själv så kommer du snart märka att omgivningen

förstår och respekterar. Och ni kan nu mötas på en mer sann nivå.


Meditera.


Acceptera dig själv helt och fullt ut.


När du har helat dina sår inombords, frigjort dig från mindre upplysta

föreställningar, programmeringar etc. och släppt rädslan till en högre grad, så

kommer din frekvens att vara på en högre nivå. Och då när det är din nya

verklighet kommer det med lägre frekvens inte interagera med dig på samma

sätt.


Det finns ett undantag om du arbetar med energi / healing. Om du har ett

känslomässigt band till någon, om du t.ex. ger energihealing till någon du

älskar väldigt mycket. Så finns en risk att undermedvetet ta på dig något som

de släpper under sessionen.

T.ex. om de har en stor rädsla inför något, och du vill av hela ditt hjärta rädda

dem, så kommer du att vara vidöppen, genom din kärlek, till vad som helst de

kanske släpper. Det är därför det angivs att terapeuter borde undvika att

arbeta med närmaste familj och vänner.


I vissa situationer när vi känner oss osäkra eller kanske rädda med andra

människor kan det hända att vi försöker skydda oss och vi "stänger av". En

omedveten automatisk vanlig reaktion hos många. Men när vi stänger av så

påverkas energierna och chakrana roterar mindre, därmed kommer det mindre

energi till det eteriska fältet. Då blir vårt eteriska skyddslager tunnare och vi

blir "tunnhudade" och sårbara. Vi uppnår en motsatt effekt till det vi önskar

genom att stänga av. Vi blir istället mer sårbara och osäkra.

Öppenhet och uttryck verkar annorlunda på energierna, då roterar centren och

strömmar bättre. Och det medför att energimässiga skyddslagret blir kraftigare

och vi uppnår ett verkligt skydd.


När man har kontakt med sina emotioner kan man förvandla dem. Solarplexus

är det första chakrat i denna förvandlingsprocess. Här sker via accepterandet

av emotionen, en transformation (förvandling) av den emotionella energin till

en mera produktiv energi, tex glädje, förlåtelse eller medkänsla.

Via öppenhet kan vi absorbera andras emotioner och t.ex. undvika att bli

sårade eller irriterade. Om vi kan acceptera, att någon blir arg, att vi inte själva

blir emotionella, förflyttar sig vår emotionella energi upp till hjärtplanet, i

hjärtat sker en förvandling av den emotionella energin och då kan man ge

något tillbaka till den andre som är mer användbart än vrede.

Omvandlingen är alltså en rörelse av emotionell energi.

Omvandlingen är förvandling av emotionell energi till hjärtenergi.

Observera dina emotioner.

Observera dina emotioner med humor och kärlek, så kommer de att lugna sig.


Betrakta emotionen och förlåt den.


Källa: En bok om healing


Kanske känner du dig omgiven av negativa synsätt, händelser, människor etc.

Vi kan inte tvinga andra att ändra sig, men vi kan förhindra att bli påverkade av

dessa energier och känslor. Och glöm inte att det är DU som får bestämma hur

DU vill leva ditt liv.


Genom att fokusera på ljus och kärlek inspirerar du likasinnade att göra dig

sällskap.


Låga energier av tävlan, ilska, etc. leder bara till en tung väg.

Vatten är mycket renande och jordande.

Men först och främst behöver du vara sann.


Du kan också kalla på ärkeängel Michael för rening och för att ta bort

negativitet, ta bort en bindning till en situation etc.


Genom att fokusera på det ljusa och hålla dig jordad sållar du bort negativ

energi och håller dig till ljuset. Ett bra sätt är också att använda sig av en Mala

för att samla sin energi.
Högkänslighet


Högkänslighet är en svensk benämning på det medfödda karaktärsdrag som

den amerikanska

psykologen och forskaren Elaine Aron beskriver i sin bok Den högkänsliga

människan –

konsten att må bra i en överväldigande värld (Egia förlag).

Högkänsliga personer, eller Highly Sensitive Persons (HSP), föds med ett

nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet och en hjärna som fungerar

lite annorlunda än hos andra människor.

Detta gör högkänsliga personer extra mottagliga för sin emotionella och fysiska

miljö. De lägger märke till mycket mer än andra och bearbetar allt på en

djupare nivå. Därför behöver de mer tid och energi än andra att smälta alla

intryck.

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15–20 procent

av den globala befolkningen – jämnt fördelat mellan kvinnor och män – liksom

hos de flesta djurarter. Även om draget tillhör en minoritet menar Elaine Aron

att detta är tillräckligt många för att betraktas som normalt men inte tillräckligt

många för att omgivningen alltid ska förstå. Många högkänsliga människor blir

således missförstådda och felbedömda, vilket kan få dem att

känna sig ”konstiga”, ”onormala” och utanför.

Elaine Aron säger att det finns inget som behöver ”fixas”. Det är medfött. Och

är en fantastisk gåva som skapar bra ledare.

Enligt Elaine Aron finns det ingenting som tyder på att en högkänslig person

som växer upp i en förstående miljö löper större risk än andra att få problem.

Om en högkänslig person däremot inte hanteras på rätt sätt under sin uppväxt

är risken större att han eller hon blir deprimerad, ängslig eller blyg.

Elaine N. Aron beskriver i sin bok ”Den högkänsliga människan” (för att hjälpa

terapeuter att förstå att detta personlighetsdrag inte är en sjukdom eller brist

på något), skapade hon förkortningen DOES.


D- står för djup bearbetning (bearbetar information på ett djupare plan.) Detta

medför också en bra intuition.


O-Står för överstimulering

En uppmärksammar och tar in saker mer vilket betyder att du självklart tidigare

kommer att

slitas ut fortare av all denna bearbetning. - Du behöver återhämtning.


E-Står för Emotionell bearbetning och Empati.


S. Står för att uppfatta det subtila. Högkänsliga uppfattar det subtila, små saker

vi uppfattar

men andra missar.


För mer info se den fantastiska filmen http://sensitivethemovie.com/


Hon har även skrivit flera böcker -

Självkärlekstips till dig empath


Läcker du energi?

Sluta ta ansvar överallt.


Var i din kropp.


Skapa en "sacred time" under dagen, skapa stillhet en speciell tid under dagen.


Sätt en intention för dagen

Ge inte iväg din energi/ intention


A n d a s


Du behöver inte stänga av, du behöver vara sann.


- Återhämtning -


Hela dina inre sår.


Tillåt dig att känna.


Var sann mot dig själv och andra i varje stund, så att du inte läcker energi. Inte

säga ja & mena nej, säga nej & mena ja.


Lugna ner dig.


Arbeta med din inre kritiker.


Tillgodose dina behov


- Vi kommer arbeta vidare med detta <3 

Tillhörande meditation - 

Vid havet - rening, skydd, jordning

VID HAVET -REning, Skydd, Jordning


lyssna här

KLICKA PÅ KNAPPEN OVAN FÖR ATT LYSSNA PÅ DEN GUIDADE MEDITATIONEN

Allt är energi