coaching karlstad, healing, divine feminine, empath e n g l i s h


c l i c k 


h e r e


Meditationer för barn, tonåringar & vuxna


Distanshealing 

arts/ art life coaching

Lektion 3

empath, hsp, e-kurs, meditation, healing

Höj din frekvens!


Eftersom man höjer sin frekvens genom att förändra sina känslor så är det dem

man främst bör arbeta med.

Bli medveten om dina tankar som föder dina känslor (och också skapar

kroppsliga reaktioner).


Börja med att förändra inifrån så kommer de yttre förändringarna av sig själv.

Betrakta dig själv under några veckor och ta dig tid att arbeta med dessa inre

processer. (Se frågor / inre arbete med dina chakras nedan). Och skriv ner i din självjournal, även

om det känns jobbigt att skriva)


Se även vägledd meditation nedan.Öppna upp och lufta ur / höj din frekvens!


- Sätt ord på dina tankar och känslor, och känn om du behöver, gråt om du

behöver, släpp sedan taget om känslan . . .


Om känslor kommer som kan kännas lite jobbiga, fråga dig själv - har jag upplevt

den här känslan förut? Är den triggad av tidigare erfarenhet? Är det något som händer i nuet? . . . Skriv ner, känn om du behöver, släpp taget om känslan.


Skriv ner dina tankar och känslor och

tillåt dig att känna

och sätta ord på saker

och ting så lämnar de vårt chakrasystem och energin kan omvandlas och komma

med nya lösningar. När en

tillåter sig att känna och släpper taget

om saker och

ting som man bär omkring på så frigörs energi i ditt chakrasystem och när du

släpper det gamla finns plats för det nya. 

(Överlämna det till din gud/ änglarna/ moder jord att ta hand

om, det jobbiga släpp kontrollen och ha tillit. )

Du har lättare att leva här och nu.


~ ~ Inre arbete med dina chakras ~ ~


1. Rannsaka dig själv - se över ditt liv och rannsaka dig själv gällande andra

människor, händelser i ditt liv, det förflutna eller nuet.

Välj att se vad du varit delaktig i, det du är delaktig i etc. för att nuet ser ut som

det gör. ~ Nuet skapar framtiden~

Vilket är ditt ansvar? Det spelar ingen roll vem som har gjort si eller så. Hjälp dig

själv genom att se till din del, där du faktiskt kan påverka. Var ärlig mot dig

själv.


2. Sitter du fast i några av dessa negativa känslor? Och varför?

* Sårade känslor, * negativa föreställningar, * negativa förväntningar, *

begränsningar, * rädsla, * egoism, * martyrskap, * hat, * hämnd, *

fördomsfullhet, * desperation, * pessimism, *oförsonlighet, * tankar från det

förflutna.

Skriv ner i din självjournal.


3. Om du fick vara liten igen sådär 2–3 år för en vecka, vad skulle du önska att få

ut av den veckan?

• Gos, *mys, kramar, *lek, *stabilitet, * kreativitet i färg och form, * upptäckaranda, äventyr, * trygghet och stabilitet, * släppa kontrollen och låta andra styra?

– Skriv ner ett alternativ i din självjournal.


4. Bär du på någon ilska?

Skriv ner, arbeta sen med att släppa den genom att acceptera och förlåta.


5. Har du några känslor som återkommer ofta? Tankar som återkommer ofta?


6. Finns det något från ditt förflutna som du fortfarande tillåter att påverka ditt liv

negativt?


7. Vilka känslor i din kropp har du som du skulle vilja släppa?


8. Finns det något du faller tillbaka i gång på gång?


9. På en skala 1 - 10, hur mycket kärlek tar du emot? Om du inte tar emot en

10: a, vad är det som hindrar dig?


10. Martyrskap är något som stoppar upp vår energi. Vi stänger ner vår energi

genom att lägga ansvaret utanför oss själva. Visst kan det vara så att det är i

grunden någon annans fel. Men man måste komma till en punkt när det inte

längre spelar någon roll, för att själv komma vidare. Det är vi skyldiga oss själva.

Så länge någon annan äger vårt problem så kan vi inte energimässigt bli fria från

det. Släpp och gå vidare. Äg dina egna problem, låt andra äga sina, och lär dig

veta skillnaden.


11. Jobba med förlåtelse, förlåt dig själv och andra.


12. Acceptera även det jobbiga och släpp sen. Ibland är mycket som sker utanför

vår makt och för vår egen skull behöver vi acceptera.


Ha tillit till din gud.


13. Släpp känslor som inte gynnar dig och din utveckling.


14. Följ flödet och fly inte från jobbiga känslor om du vill ha förändring och bli

fri från dem. Omfamna dem, gå in i dem, identifiera känslan. Har jag upplevt

känslan förut? Är den triggad av tidigare erfarenhet? Är det något i nuet? Släpp

taget och be inifrån hjärtat / till din gud att befrias från dem. Gör det så många

gånger och så ofta så att du till slut tror på det och känner att detta är 100% vad

du vill uppnå. Då kommer du att bli fri och höja din frekvens. Älska dig själv för

den du är, och acceptera och älska även dina känslor.


Se meditation - vid havet - renande & påfyllande. Och gör denna

tillsammans med ditt inre arbete med dessa frågor

Vid havet - renande & påfyllande 


lyssna här