coaching karlstad, healing, divine feminine, empath

WellnessMamaCare


E N G L I S H 


c l i c k   h e r e  

Lyssna & lär mer om meditation - klicka här

Tanke, kropp, själ, & chakras

Chakrameditation - 


lyssna här

Neurobiologen Candace pert har visat att neuropeptider – De kemiska substanser som

frisätts av känslorna – är tankar som omvandlats till materia. Känslorna finns nerlagda i

kroppen och samverkar med celler och vävnader.

Vi har olika centra i hjärnan och vare sig du tänker negativa eller positiva tankar så kommer dessa att aktiveras.


Medvetandets kontaktytor

Ditt medvetande upplever och kommunicerar kontinuerligt genom att använda sig av tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser i samverkan. Genom att vara uppmärksam på hur dina TANKAR, KÄNSLOR och din KROPP fungerar kan du öka förståelsen för hur du mår, hur du fungerar, vad du kan förändra samt hur du ska göra det! Vid meditation är medvetenheten över kroppen central, vilket ingår i de flesta meditationstekniker, något som hjälper dig per automatik till att observera och stilla tanke- och känsloverksamheten som fortgår inom dig.

Tankar och känslor är ofta kortlivad, de uppstår och försvinner! Genom att vara medveten kan du lära dig att vara observant på när en tanke uppstår och när tanken upphör, och vara observant på när starka känslor tar över ditt sinne, som glädje, ilska, trygghet, otrygghet, rädsla, lycka, sorg, medkänsla, hat, generositet, avund...

Genom att lära dig iaktta dina tankar så lär du dig att inte identifierar dig med dem, vilket gör att du kan styra så att negativa tankar och känslor avtar snabbare/lättare. Men som tidigare nämnt så kan det hända att vi har saker kvar som vi inte sörjt färdigt och då kan vi behöva öppna upp och lufta ur, tillåta oss att känna. Jobba med blockeringar osv. Så viktigt att nämna är också att det är viktigt att inte trycka undan sina känslor.

Om vi ska förbättra vår fysiska kondition så sker detta lämpligen genom att vi börjar träna

regelbundet och metodiskt. På sikt så förbättras våra resultat och vi får ta del av vår personliga

satsning. Varför skulle det vara annorlunda med vår personliga inre utveckling? självklart kan vi

använda liknande metoder för att uppnå mental och psykisk hälsa!

Att börja observera och förstå dina tankar samt praktiskt använda olika metoder är en bra början!

Mycket av våra tankar är automatiska, de är ett inlärt beteende. Ju mer du lär känna dina

automatiska reaktioner, desto mer eget val har du i ditt liv.

Du kan träna dig att ändra dina tankar och beteende så att du får nya positiva automatiska tankar. Ett sätt kan vara genom affirmationer och ett annat genom visualisering. Denna lektion kommer vi fokusera på chakrasystemet. (Se meditation ovan)


Energikroppen & chakrasystemet

Redan för tusentals år sedan kände man till att kroppen har energicentra och meridianer (linjer) för energiflödet. Enligt traditionell kinesisk medicin (TKM) strömmar qi (livsenergin) genom de tolv meridianerna, qi-ledningarna. Dessa förgrenar sig sedan ut till kroppens alla delar i minst 10 000 energimeridianer, inklusive blodkärl.

Den kinesiska och tibetanska medicinen anser att sjukdom beror på att någon eller några av qikanalerna är blockerade. - Då når den vitala kraften inte ut till den sjuka kroppsdelen, precis som när en ledning brister och det blir strömavbrott.

Tarmen är en av de tolv stora meridianerna och förstoppning hämmar livsenergins flöde.

Blockeringar hävs med hjälp av bland annat healing, andningsövningar, qigong eller

koständring. Hålla dem i balans genom att meditera. Ljudning /toning, en viss ton som

korresponderar med chakrat sjungs/tonas. Visualisering. Yoga. Naturen. Mm. (Om du vill ha ett yogahäfte med enkel yoga be mig om detta). Det skickas via mejl. )

Acceptera våra känslor – skapa harmoniska relationer. När vi förnekar eller undviker vad vi egentligen känner skapas obalans även i chakrasystemet. Genom att se, acceptera och ge oss själva utrymme att känna det vi känner frigörs energin i chakrasystemet så att dessa kan flöda som de ska.

Det finns många sätt att aktivt stimulera våra chakras att vara i balans


Chakrasystemet

Chakras är uråldriga system som har blivit studerade och vördade i tusentals år. Chakrana är energicenter av andlig kraft som är öveföringspunkter för våra tankar, känslor och specifika funktioner av våra organ.

Ordet chakra är Sanskrit och betyder hjul och rörelse.


Det finns 7 stycken större som hänger ihop med olika områden av kroppen , skeden i livet och ett brett utbud av fysisk och spirituella funktioner.


 Chakrana styr olika delar som manifisteras i det fysiska livet och hur vi ser på saker i det materiella.


Om vi har blockeringar i några av våra chakras påverkar det hur vi mår och ser på omvärlden.

Ta hand om dina chakras för en bättre fysisk, emotionell och andlig hälsa.


1. Rotchakrat Ligger vid basen av ryggraden och vibrerar på samma frekvens som färgen röd.

När rotchakrat är balanserat har du en känsla av tillhörighet och du har en känsla av vem du är och var du är och tänkt var i ditt liv. Du känner dig jordad, balanserad och känner dig hemma i din miljö och din kropp.

När rotchakrat är blockerat kan du vara rädd och obekväm i din fysiska kropp och din fysiska miljö.


2. Navelchakrat beläget vid naveln.

Färg: Orange

När navelchakrat är balanserat uttrycker du dina känslor lätt och är bekväm med din egen sexualitet och dina önskningar ”desires”.

Blockerat: Kan du känna att du behöver neka dig nöjen i livet , håller sensualitet på avstånd och stängd till din egen sensualitet.


3. Solarplexuschakrat

Ligger vid solarplexusområdet ovanför naveln.

Färg: Gul


Balanserat: Då har du självförtroende. Personlig kraft och du skapar medvetet din verklighet.

Blockerat: Då kan du har problem med självförtroendet och ha svårigheter att följa upp på saker, ideér och mål.

Det kan hända att du förminskar och gör dig osedd för att känna dig trygg. - Detta stoppar dig att följa dina drömmar.

Har du svårt att följa upp ibland, din förmåga att följa upp, sviker dig och kan stoppa dig från att nå dina mål och drömmar.


4. Hjärtchakrat

Ligger vid området över bröstet.

Färg: Grön eller rosa

Balanserat: Du har medkänsla och förståelse för allt i livet. Du ger och tar emot villkorslöst.

Blockerat: Du kan ha svårt att älska fullt ut.

Medkänsla och tacksamhet kan också vara påverkat.

<3 – Chakrat handlar lika mycket om kärlek till sig själv som till andra.

Kanske finner du det svårt med balansen genom att ”ge och ta”.

Antingen ger du för mycket av dig själv eller så släpper du inte in människor.

Vad säger du till dig själv om att ge och ta emot kärlek.?


5. Halschakrat

Färg: Blå

När ditt halschakra är balanserat känner du dig bekväm att uttrycka dig själv genom ord och kreativitet. Du kommunicerar utan rädsla för att bli dömd eller kritiserad.

Blockerat: Du kan tycka det är svårt att uttrycka dig fullt ut och sant.

Kanske filtrerar du dina ord för att uppfylla förväntningarna från andra, för att behålla friden.

– Reflektera över hur du kommunicerar och lägg märke till filtren du använder.


6. Tredje ögat – Pannchakrat

– INTUITION – FANTASI – FÖRUTSEENDE -

Färg: Blå

Balanserat: Du litar på din insikt och intuition och är bekväm med att visualisera din framtid och hur du vill att den ska vara.

Blockerat: Du är rädd för att lita på din intuition, föredrar att blunda eller söka i det yttre för svar.

Inse att din intuition leder dig väl, det är dags att släppa taget om illusion och lita på ditt inre vetande.


7. Kronchakrat

Kronchakrat är unikt för alla; här skiftar fokus från själv till en känsla av enhet och att vara av tjänst till andra.

Färg: Lila / turkos

Balanserat: Du lever i harmoni och enhet med hela universum.

Blockerat: Känslor av missnöje och kan vara småsinnig när det kommer till andlighet och trossystem av andra.

Kanske känner du att du driver från dag till dag utan att känna syfte? Nu är det dags att inse att du är mer än bara din fysiska kropp. Du hänger ihop med allt. Du är ansluten med allt och ett med det heliga.