coaching karlstad, healing, divine feminine, empath

WellnessMamaCare


E N G L I S H 


c l i c k   h e r e  

Lyssna & lär mer om meditation - klicka här

Personlig tavla med brev

Personlig tavla: En Själsmålning där Erika målar en gestaltning av ditt porträtt.


Hon öppnar upp i meditation innan och tonar in till dig eller till den som tavlan ska vara till.

Med tavlan som kommer på posten på Akrylpapper (A3) finns ett brev med de färger hon ser startkast runt dig eller som intuitivt kommer till henne, med färgernas betydelse (budskap) utifrån Therapeutic Art life coach perspektiv samt annat eventuellt budskap till dig.


Med eller utan brev, A3, Pris: 700 :- + porto