WellnessMamaCare

Women's healing - 

ONLINE

Spirituell healing

Spiritual remote healing abroad

Art Life coaching

Meditation

Radical Self-Love

Själsmålning

När man dotter föddes var en speciell tid i mitt liv, jag berätta lite om den här...

Jag fick en förfrågning att göra en personlig tavla, en gestaltning av ett gravidporträtt samt ett bröllopsporträtt.

Ja, varför inte tänkte jag, en perfekt tid för skapande...och akrylfärgerna och duken åkte fram. Sen spann det på med olika personliga tavlor som människor beställde. Jag har haft en paus i mitt målande ett tag men har nu börjat erbjuda mindre personliga tavlor, en själsmålning kan man säga. 

Jag målar en gestaltning av ditt porträtt. 

Jag öppnar upp i meditation innan och tonar in till dig eller till din tavlan ska vara till. 

Med tavlan som kommer på posten i ca storlek 24x18 finns även ett brev med de färger jag ser startkast runt dig med färgernas betydelse (budskap) utifrån Therapeutic Art life coach perspektiv samt annat eventuellt budskap till dig.