WOMEN'S HEALING

Mini vÄGLEDNING PÅ EN FRÅGA

Compassionate guidance

Vägledning på en fråga via mejl


På förfrågan har jag börjat erbjuda tjänsten

"vägledning på en fråga"


Jag öppnar upp till mina andliga guider samt kanaliserar och lägger kort på din fråga.

Via e-mejl

Skicka ett foto så jag kan tona in mig ordentligt på dina energier.

Pris: 300:-